Har du et spørgsmål?

Hvis du har et spørgsmål kan du skrive det herunder og så finder vi svaret til dig!

Tastatur m. briklæser (KPT-23)

Produktbeskrivelse

Et briktastatur er en meget nem betjeningsløsning til dit alarmsystem – og velegnet til børn, da den ikke kræver, at man kan huske en pinkode. Brikken føres blot over tastaturet, hvorved alarmen til- eller frakobles.

Opsætning af tastatur

  1. Fjern batteriflappen fra sensoren.
  2. Sæt panelet i sammenkodnings-tilstand via trueconnect.
  3. Indtast den forudindstillede PIN-kode ’0000’ på tastaturet og tryk derefter*. Tastaturet vil give et langt bip, og den blå aktivindikator (1) vil skifte farve til orange. Tastaturet er nu i test-tilstand.
  4. Tryk ’*’ og derefter ’7’. Kontrolpanelet vil nu finde tastaturet.

Video